Wijzig je omslagfoto
info@pmwe.nl
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Ràmita
Vasterink
Overijssel

Beste lezer,
mijn naam is Ràmita Vasterink, heb in 2021 de ACT Basisopleiding afgerond, ben (nog) enthousiast(er) geworden over dit vrolijke gedachtengoed, en vertel u graag over mijn drijfveren voor het zijn gaan werken binnen de hulpverlening en het starten van mijn praktijk PMWE.
Vanuit een vroeg in mijn leven ontstane interesse in de mens, het menselijk bestaan en de knelpunten die zich daarin kunnen voordoen, ontstond onder meer mijn passie voor het beroep Maatschappelijk Werk. Ik wilde mensen op een professionele wijze helpen bij het hervinden van hun eigen kracht en op die manier de greep op hun leven weer te herpakken… En ja, idealistisch gezien zou je kunnen zeggen dat ik een bijdrage wilde leveren aan het veraangenamen van een ‘stukje samenleving’ en daarmee ook betekenis geven aan mijn eigen leven.
Na mijn afstuderen in 1992 (HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) ging ik enthousiast en met plezier aan het werk bij een tweetal instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk.In de 20 jaar die daarop volgden, ontwikkelde ik mijn deskundigheid ten aanzien van de diverse werkterreinen van de psychosociale hulpverlening en nam ik gedreven deel aan de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Ook maakte ik de stroom aan veranderingen mee binnen de reguliere instellingen , die uiteindelijk knellend werkten op mijn aanvankelijke passie voor - en mogelijkheden binnen het beroep maatschappelijk werk.
Vanuit mijn blijvende behoefte aan kwaliteitsontwikkeling, ontplooiingsmogelijkheden, autonomie en zelfbeschikking (zowel voor de mensen die hulp nodig hebben als voor mijzelf) startte ik in september 2011 dan ook deze vrijgevestigde praktijk. Door te werken vanuit PMWE met mijn eigen visie op deskundig hulpverlenen lever ik aan de mensen de gevraagde bijdrage aan het hervinden van hun eigen kracht en herpakken van hun greep op het leven, waarborg ik tegelijkertijd mijn specifieke manier van werken en veraangenaam ik, in meer algemene zin, hopelijk een ‘stukje van de samenleving’.
Kenmerkend voor mijn manier van werken: persoonlijk – en gelijkwaardig contact, gedreven, humor, oprecht betrokken, deskundigheid waarborgend, zien van mogelijkheden en eigen kracht, enthousiasmerend, ervarings- en resultaatgericht, integer.